לכה דודי - סגיב כהן

סגיב כהן

האזן לכל הפלייליסט

לכה דודי - ר' שלמה הלוי אלקבץ \צפת המאה ה-16
פיוט זה, אותו חיבר באמצע המאה ה-16 ר' שלמה אלקבץ, מחוג מקובלי צפת, נקלט במהירות בסידור התפילה של כל קהילות ישראל אף שסידור התפילה היה כבר חתום. דבר זה מעיד על עוצמתו של פיוט מופלא זה, שנכתב ברבדים של פשט וסוד גם יחד. הפיוט הפך להיות הפיוט המרכזי בקבלת השבת, ובאמצעותו מזמינים המתפללים את השבת אל נפשם ואת הגאולה לציון. פיוט זה מלווה את רגעי המעבר שבין ימי החולין המסתלקים לבין השבת היורדת. השיר זכה ללחנים רבים, מלחנים מסורתיים עתיקים ועד ללחנים בני ימינו. 

הבא בתור