שירת הים - סגיב כהן

סגיב כהן

האזן לכל הפלייליסט

שירת הים, אותה שרו ישראל לאחר שנבקע להם ים סוף, ולאחר שטבעו מצרים הרודפים אחריהם, היא אֵם כל השירות העבריות. שירה זו שפרצה מהעם החדש ברגע של משבר וגאולה כה ממשיים, נקבעה להיאמר מדי בוקר על ידי העם לדורותיו.
מתוך הזכרת הנסים שאירעו לישראל עם לידתם כעם, מצהירים המתפללים מדי בוקר בסוף השירה הזאת את שהצהירו העוברים בין גזרי ים סוף -- ה' ימלוך לעולם ועד.
 

הבא בתור