גרסה עברית של שיר שחיבר יום טוב עהרליך 'דער גענעראַל, שמבוסס על השיר הרוסי המפורסם 'על פסגות מנצ'וריה שחיבר איליה שטרוב

מידע נוסף על השיר הובא בבלוג עונג שבת (עונ"ש) של דוד אסף:
http://onegshabbat.blogspot.co.il/2011/02/blog-post_26.html
'

 

הבא בתור