משה . השיר כולו עוסק בשכנוע משה ואחר כך בשכנוע העם למה הם ראויים בכלל לגאולה.כי זו הקושיה החזקה שנמצאת אצל כל אחד, הקב"ה ודאי יכול לגאול אבל תשכנע אותי שאני ראוי בכלל.מילים ולחן:עדי רן עבוד והפקה:אלישע אזולאי מיקסים ועריכה דיגיטאלית:טל הלוי.

הבא בתור