פתקא מרבינו - עדי רן

עדי רן

האזן לכל הפלייליסט

העולם הולכים קדימה \ ואנחנו בסיבוב \ מקיפים מימין \ הכיוון למעלה \ וזה מה שחשוב \ צדיק יסוד עולם \ הרבה של כולם \ בונה את המשכן \ יוצאים מנון שערי טומאה \ באים לנון שערי קדושה \ נ נח נחמ נחמן מאומן \ נ נח נחמ נחמן מאומןץ

 

הבא בתור