רננו צדיקים ב-ה' לישרים נאוה תהלה,: הודו ל-ה' בכינור , בנבל עשור זמרו לו : שירו לו שיר חדש,היטיבו נגן בתרועה.\ תהילים לג'. לחן :עדי רן. הקלטה: אבי זנו. מתוך עדי רן והגיטרה.

הבא בתור