בלוז מבסוט - עדי רן

עדי רן

האזן לכל הפלייליסט

אתה נמצא עכשיו בדרך \ וכל הדרכים בחזקת סכנה \ מסע כבד כתף וברך \ וכבר חלפה לה עוד שנה \ לפעמים הסתבכת \ מרב חכמות אפשר להשתגע \ אבל דבר חשוב למדת \ להתחיל להתגעגע \ בוא תבין שהעקר פה \ זה מאד פשוט \ בוא תבין שהעקר פה \ להלל לזמר ולשבח \ כלאמר להיות מבסוט \ לפעמים אתה שוכח \ שהכל זה רק אחד \ אך גם טיפה מזה השכל \ תוכל לגאול אותך לעד \ אם רק תהיו בשמחה \ לא תראו פני גהנום \ כך אמר רבינו נחמן \ על דעת המקום \ למשוך אל התכלית \ זה מאד פשוט \ העקר זה להיות מבסוט \ מה אתה חושב כל כך הרבה \ שן ידען שן \ כשנקרא לך תקום קום \ ברוך הבא לגן המלך \ מלך אוהב מלך רחום \ בוא תבין שהעקר פה....

הבא בתור