אם הייתי ראש הממשלה - רועי לביא והחבר’ה הטובים

רועי לביא

האזן לכל הפלייליסט

מילים ולחן - רועי לביא

 

בימים סוערים אלו בהם המפלגות מפלגות את העם
ובמקום לדאוג לרווחת האזרחים הם דואגים רק לכסא
אנחנו מייחלים למנהיג אמיתי שיראה לנגד עיניו
רק את טובת אזרחי ארץ ישראל
במקורות היהודיים מובא ששמו של מלך המשיח הוא מנחם
ותפקידו של מלך המשיח הוא אך ורק טובת העם והאנושות
אם נלמד להיות ביחד ולא ליפול לפילוג המפלגתי
שכופה עלינו הדמוקרטיה
נזכה כולנו לשלום המיוחל
ולאחדות אמיתית בינינו ולבין כל העמים
עד לגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש!!!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הבא בתור