לכבוד בורא עולם - ריש לקיש

ריש לקיש

האזן לכל הפלייליסט

מילים ולחן - ריש לקיש

לכבוד בורא עולם - 3:29
מילים ולחן: ריש לקיש

אוהב הוא לנגן לכבוד בורא עולם
מחפש שיר לשורר לא משהו מתוחכם
מילים לכתוב ורק לשיר להתחבר למנגינה
שעולה לה ובוקעת מתוך הנשמה
גדול כוחו של הניגון, סובב כל העולם
כל המילים המתבקשות כמו טיפה בים.
בתוך גוף פועם הלב הומה הנשמה
שלך תהלל יה על כל נשימה

נתן לנו את השבת ואת ארץ הבחירה
קורא לנו בניו, נתן לנו את התורה.
לגדולתו אין חקר, אין עצה ואין תבונה
את יציר כפיו ברא - נטע בו נשמה

כמה מועילה תפילה שבוקעת רקיעים
משאלות היא מגשימה - פותחת שערים.
בך נגילה בך נשמח - בישועתך
במצוות בחסדים ובשיריי זימרה
רק ההתחלות קשות בכל דרך וכיוון
מקפץ ומדלג לו מתרקם לו הניגון
יש בו חן ויש בו חסד, רחמים ואהבה
אמונה שיתהפך הכל לטובה

נתן לנו את השבת...

הבא בתור