הבל הבלים - ריש לקיש

ריש לקיש

האזן לכל הפלייליסט

מילים: קהלת א' - א'. לחן: ריש לקיש
מנוחת השירים בשבת חובה!!
מוגש באהבת חינם למען שמו באהבה

הבל הבלים - 3:45
מילים ק הלת א' -א'
לחן: ריש לקיש

הבל הבלים אמר קהלת
הבל הבלים הכל הבל.
מה שהיה הוא שיהיה
ומה שנעשה הוא שיעשה
ואין כל חדש תחת השמש.

הבא בתור