שמח נפשי - ריש לקיש - לייב

ריש לקיש

האזן לכל הפלייליסט

ריש לקיש - שמח נפשי.
מילים: ליקוטי תפילות.
לחן: דני ממן.
צילום: עופר שכטמן הו מ.א.מ.י.
מתוך ההופעה ב"שמים" המרכז ליהדות בתל אביב.
יקיריי, אהוביי - מנוחת השירים בשבת ובמועדים חובה! תודה :-)

שמח נפשי האומללה
שמח נפשי האומללה מאוד
העלובה מאוד
צמאה ורעבה אלייך

הסר ממני יגון ואנחה
שמח נפש עבדך
אלייך ה' נפשי אשא
אלייך ה' נפשי אשא

הבא בתור