לאורך ימים - ריש לקיש

ריש לקיש

האזן לכל הפלייליסט

ריש לקיש - לאורך ימים.
מילים: תהילים צ''ג.
לחן: ריש לקיש.

לאורך ימים - 3:26
מילים: תהילים צ''ג
לחן: ריש לקיש

השם מלך גאות לבש
לבש השם עוז התאזר
אף תיכון תבל בל תימוט
נכון כסאך מאז מעולם אתה
נשאו נהרות השם
נשאו נהרות קולם
ישאו נהרות דכים
מקולות מים רבים אדירים משברי ים
אדיר במרום השם
עדותיך נאמנו מאוד
לבתך נאוה קודש
השם לאורך ימים.

הבא בתור