אשיר עוז - ריש לקיש - לייב

ריש לקיש

האזן לכל הפלייליסט

ריש לקיש - אשיר עוז.
מילים: שירת הבקשות של שבת.
לחן: ריש לקיש.
מיתוך הופעה "שעריו בתודה",
ליל הושענא רבה בסוכת מלכות ביפו העתיקה.
שירה וגיטרה: ריש לקיש.
קחון: יובל מזמר טוב.
טרבוקה: אסף אברהם.
הגברה: דימה ירשקין
Jimflong :וידאו
תודות לצחי חרמון בן דוד, מירי קערור
ולכל משפחת מלכות ביפו העתיקה.

אשיר עוז אל לב חוקר
וארנן לבוקר.

יום יום אדפוק דלתיו
ואבוא למשכנותיו
ואחביר מנפלאותיו
להגיד בבוקר.

אשיר עוז אל לב חוקר
וארנן לבוקר.

אם לילה תשיר הודו
יומם יצוה לך חסדו
יחלוק לך מכבודו
תעופה כבוקר.

אשיר עוז אל לב חוקר
וארנן לבוקר.

הבא בתור