אם אתה מאמין - ריש לקיש

ריש לקיש

האזן לכל הפלייליסט

ריש לקיש - אם אתה מאמין.
מילים: ליקוטי מוהר''ן ב' - קי''ב.
לחן: ריש לקיש.

לעיניין התחזקות לבל יפול אדם בדעתו,
מחמת ריבוי הפגמים והקילקולים
שקילקל על ידי מעשיו,
ענה ואמר:
אם אתה מאמין
שיכולים לקלקל, תאמין
שיכולים לתקן.

הבא בתור