דרשתי קרבתך - סיני תור

סיני תור

האזן לכל הפלייליסט

שיר עמוק וחודר של סיני תור, על כמיהה אמיתית וכנה לה'..

מילים: רבי יהודה הלוי

"דרשתי קרבתך
בכל ליבי קראתיך

ובצאתי לקראתך
לקראתי מצאתיך

ובפלאי גבורתך
בקודש חזיתיך"

הבא בתור