כי המצווה - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

"וידבר משה, משה האט זאגט, אזוי געזאגט:
בן מאה ועשרים אנוכי היום, איך גיי באלד ארויף אין עולם העליון,
הערט וואס איך זאגט אייך אצינד
דאס זאג איך פאר ייעדן איד.
כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא בשמים היא לאמר:
מי יעלה לנו השמימה
ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה
ולא מעבר לים היא לאמור:
מי יעבור לנו אל עבר הים
ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה
כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"


 

הבא בתור