רצה השם - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

מילים לשיר

רצה ה׳ אלוקינו בעמך ישראל.
ולתפלתם שעה.
והשב העבודה לדביר ביתך.
ואשי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון.
ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך.


 

הבא בתור