ירושלים - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

מילים לשיר

ירושלים אורו של עולם
ומי אורה של ירושלים
הקדוש ברוך הוא

אלבום :ברכה והצלחה

הבא בתור