מילים לשיר

ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה

"יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחונך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

אלבום : ברכה והצלחה

הבא בתור