נישט געדאגהעט - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

השיר נישט געדאהגעט - אל דאגה | כולל תרגום לעברית
השיר מספר על יהודי שרואה בחלומו את בית המקדש עומד בתפארתו, הכהנים מקריבים קרבנות והלויים מזמרים את שירי המעלות ומלך המשיח מלמד תורה ומגלה סודות... והיהודי מתעורר משנתו חזרה אל הגלות.
אל דאגה! עוד מעט וזה כבר לא יהיה חלום, נקבל כולנו את פני משיח אמן ואמן.

הבא בתור