מכל הנשמה - אלעד שער

אלעד שער

האזן לכל הפלייליסט

"אלעד שער - מכל הנשמה"

מילים:

בשיר נוגה וגם שיר שמח
נשיר תודה עד כלות הכוח
ימים קודרים שאין לך מנוח
הבט למרומים ותשיר בכוח

בשיר וקול הלל נאמר תודה לא-ל
נודה יומם וליל יחד כל ישראל
בשיר וקול הלל נאמר תודה לא-ל
נודה יומם וליל יחד כל ישראל
בשיר ובנעימה מכל הנשמה
בשיר ובנעימה מכל הנשמה
נודה לא-ל יומם וליל יחד כל ישראל

שירת הלל וכוסית לחיים
מזמור תודה לא-ל שמיים
ימים יפים נישא לא-ל כפיים
על אלו שים מברכות שמיים

בשיר וקול הלל נאמר תודה לא-ל
נודה יומם וליל יחד כל ישראל
בשיר וקול הלל נאמר תודה לא-ל
נודה יומם וליל יחד כל ישראל
בשיר ובנעימה מכל הנשמה
בשיר ובנעימה מכל הנשמה
נודה לא-ל יומם וליל יחד כל ישראל

בשיר וקול הלל נאמר תודה לא-ל
נודה יומם וליל יחד כל ישראל
בשיר ובנעימה מכל הנשמה
בשיר ובנעימה מכל הנשמה
נודה לא-ל יומם וליל יחד כל ישראל

 

הבא בתור