קל ההודאות - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

מילים לשיר
קל ההודאות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי
ומניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית.


אלבום: אני מאמין

הבא בתור