קנא לשמך - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

מילים לשיר
קנא לשמך נורא ונשגב,
חזה כרמך נהרס ונדש,
זרויינו קבץ ושיר לך יחודש,
קימם והחים בבנין בית המקדש.

וכעשותך נוראות באותן הימים,
אתנו הפלא תשועת עולמים,
מצוא לפניך כפר ותנחומים,
א - ל מלך יושב על כסא רחמים.


אלבום: אני מאמין

הבא בתור