קטנתי - שלמה ברונר - לייב

שלמה ברונר

האזן לכל הפלייליסט

שלמה ברונר קטנתי- Katonti
פסנתר: שלמה ברונר
גיטרות: דובדוב צ''ייט
תופים: שלי שולמן
סקסופון יבגני גרצביין

צילום אלי שדה


קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא

כי חסדך גדול עלי
והצלת נפשי משאול תחתי'ה

הבא בתור