זכני לגדל - ארי גולדוואג ומשה דב - לייב

ארי גולדוואג

האזן לכל הפלייליסט

Moshe Dov and Ari perform at Moshe Dov's uncle Yonasan's wedding on August 25, 2009. They sing V'zakeini L'gadel, composed by Baruch Levine.

הבא בתור