עלינו - ארי גולדוואג - לייב

ארי גולדוואג

האזן לכל הפלייליסט

This is the classic song Aleinu from Ari's first solo album (Lishuascha Kivinu). Here Ari sings it at the age of thirteen, surrounded by his friends from the Miami Boys Choir. The words are עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית - it is upon us to praise the Master of all, to give greatness to the One Who formed Creation.

הבא בתור