אנא בכח - ארי גולדוואג - לייב - 1993

ארי גולדוואג

האזן לכל הפלייליסט

This song was performed at Ari Goldwag's friend Eli Einbinder's Bar Mitzvah on February 21, 1993. He is backed by the Neshoma Orchestra, led by Eli Kahn. The song was composed by Yerachmiel Begun, director of the Miami Boys Choir.

הבא בתור