שומר ישראל - ארי גולדוואג & רבי אבי - לייב

ארי גולדוואג

האזן לכל הפלייליסט

From a concert performance in the Shul on the beach in Venice, California, during Aseres Yemei Teshuva of 5774. Shomer Yisrael first appeared on the album 'Lishuascha Kivinu.'
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל האומרים שמע ישראל.
Behond, the Guardian of Israel neither slumbers nor sleeps. Protector of Israel, guard the remnant of Israel, and do not cause Israel to be lost, they who say 'Hear O Israel.'

הבא בתור