כי תעבור - יוסף קרדונר מארח משה דב וארי גולדוואג

ארי גולדוואג

האזן לכל הפלייליסט

The lyrics to this song come from special Pesukim that both begin and end with the letter Chaf from sefer Yeshaya, and some Siddurim have them printed to be said on Motzei Shabbos. The rest of the lyrics are from Birchat Kohanim.

The song was composed by Micha’el Sheetrit.
Solo Vocals: Yosef Karduner, Ari Goldwag and his son Moshe Dov Goldwag
Drums: Alon Yufah
Xylophone, Bass, and Clarinet: Mordechai Ado’Ni
Background vocals: Michael Sheetrit
Accoustic and Electric guitars, Bass: Yosef Karduner
Mixing and Keyboards: Jeff Horovitz

המילים: פסוקים לשמירה שמתחילים באות כ ומסתיימים באות כ, מתוך ספר ישעיה
(מובא בסידורים לאמרם במוצ"ש)
וברכת כהנים

הולחן ע"י: מיכאל שטרית

משתתפים:
שירה: יוסף קרדונר, ארי גולדווג ובנו משה דב
תופים: אלון יופה
כלי הקשה כסילופון סולו פרטלס בס וקלרינט: מרדכי אדוני
סולו קלאסית וקולות רקע: מיכאל שטרית
גיטרות קלאסית, חשמלית, ובס: יוסף קרדונר
מיקס וקלידים: ג'ף הורביץ

הבא בתור