קל הכבוד - ארי גולדוואג - גיל 8 - לייב

ארי גולדוואג

האזן לכל הפלייליסט

Ari Goldwag's first ever performance, at his sister Melissa's Bat Mitzvah on June 14, 1987. Singing the song Keil Hakavod by Yerachmiel Begun (Miami Boys Choir).

lyrics:
"Keil Hakavod etein lach shir v'hallel, v'eved lach yom v'leil"
G-d of Honor, I will give You song and praise, and serve You day & night.
"Hashem elokim elokei yisrael, melech malchei hamelachim HKB"H"
G-d, Master of Powers, G-d of Israel, King Who is the King of kings, Blessed Holy One.

הבא בתור