מילים:
עד שאור פניך ילטף
אפול בין זרועותיך כמו בן מתחננן
עד שלב יצא אליך
עד שתקרב אותי כמו בן אחד מיוחד

עד ששוב תפרוט על מיתרי אז אתנגן לך נשבעתי אחכה לך לשובך

עד ששוב פניך יחייכו
ששוב ארגיש בך קרוב אלי עד בלי די
עד ששוב ארצה אליך
עד ששוב תאהב אותי כמו בן אחד מיוחד

 

הבא בתור