נשמתי הטובה למה התרחקנו איך היינו כה קרובים
אור צורב בליבי אור זוהר שבך אור מאיר געגועים
איך פרחת למה את שותקת כשאני הולך ונעלם
גוף נשבר בואי והאירי בו השקי אותו מטל חיים

 

הבא בתור