עלי באר - ערן קליין & נתנאל הרשטיק -

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

מתוך הושענות להושענא רבה:
תענה מתחננים כבישימון עלי מים למען נאמן בית מספיק לעם מים,
סלע הך ויזובו מים
תענה עונים עלי באר מים
למען פקד במי מריבת מים, צמאים להשקותם מים.

הבא בתור