אביחי פז גרינוולד בשיר "שנים", מהמופע "זוכרים" ברמת גן.
עם נאור כרמי בטנבור.
 

הבא בתור