ניסים ונפלאות - שמואל פרדניק

שמואל פרדניק

האזן לכל הפלייליסט

ניסים ונפלאות

אילו פינו מלא שירה כים
ולשוננו רינה כהמון גליו
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע
ועינינו מאירות כשמש וכירח
וידינו פרושות כנשרי שמיים
ורגלינו קלות כאיילות
אין אנחנו מספיקים להודות
ולהלל לשמך הגדול והקדוש
על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות
פעמים הטובות ניסים ונפלאות
שעשית עם אבותינו ועמנו

ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עליי

 

הבא בתור