מיין מאמע - חיים שלמה מאיעס

חיים שלמה מאיעס

האזן לכל הפלייליסט

הזמר חיים שלמה מאיעס בנימה מעט יותר אישית ממה שהכרתם, בלהיט רגש חדש מיוחד ואינטימי.

הפקה מוסיקלית: שרולי ברונכר
מילים: חיים אלתר פאנעט
גיטרות: אבי סינגולדה -שמוליק ברגר
קולות: שרולי ברונכר
הוקלט באולפני טנור - מיכאל צי
מיקס: אבי ז'אנו

צילום: דוד זר
גיטריסט בקליפ: שמוליק ברגר
צולם באולפני גל-קול


מילים:
פאר יעדע זאך וואס האסט געטון אמאל פאר מיר,
איז דא צוויי מער וואס איך האב געטון פאר דיר,
די מיינסט אז א גוט הארץ פארמאגסט אויזער געווען,
איז די פארשטייסט נישט וואס איז פונקט יעצט געשען.

און באמת האב איך נישט געוואלט,
דיר זאלסט וויסען אז, עס איז נישט פונקטלעך ווי די מיינסט עס זעהט אויס, כ'זעה נישט ווי עס העלפט אויס,
נאר וויסען זאלסט כ׳בלייב נישט שטיין,
און מיין לעבן גייט ווייטער אנגיין, איז האב מיר אין זיי מיר, נישט אויף צו זעהן ווידער.

פזמון:
מיין מאמע פלעגט זאגען,
הער מיר צו ליבע קינד,
א פריינטשאפט איז פונקט ווי צוויי שטריק אין א בינד,
איז אויב איינער צוהט איבער די שטריק, לאז עם אפ שנעל און געשווינד,
ער איז נישט דיין פריינט, ער וויל דיר אויס ניצען צום גרינד.

און אויב די האסט, אזוי, זיך גאר שטארק ליב,
איז זיי מיר מוחל, האב זיך אליין ליב,
און אויב די מיינסט, די בוזט, אזוי באליבט,
זיי מוחל, גיי און האב זיך אליין ליב,


אין יעדע צייט וואס כ׳האב געדארפט איינער ביים זייט,
איז בוזטו פונקט דעמאלסט געשטאנען פון ווייט,
א יעדע מאל א טובה איך בעט אפילו גאר קליין
קומט עס אן פאר דיר שווערע ווי א שטיין,

און באמת האב איך נישט געוואלט...

הבא בתור