כאיל תערוג - מוטי שטיינמץ - משיח בכיכר

מוטי שטיינמץ

האזן לכל הפלייליסט

מוטי שטיינמץ שר 'כאיל תערוג'
במעמד משיח בכיכר
תל אביב, ד' תמוז תשע"ו
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

הבא בתור