ותערב - מוטי שטיינמץ - לייב

מוטי שטיינמץ

האזן לכל הפלייליסט

Motty Steinmetz sings V'seorev at a dinner for a Yeshiva in Zurich (Switzerland) last night. Accompanied by Amiran Dvir on the keys.

מוטי שטיינמץ ותערב לפניך בציריך (שווייץ)
מלווה ע''י עמירן דביר אם הפסנתר

הבא בתור