שיר למעלות - אודי דוידי

אודי דוידי

האזן לכל הפלייליסט

מילים: מן המקורות
לחן: אודי דוידי
מתוך האלבום "חוזר אליך", 2007


מילים:
שיר למעלות
אשא עיני אל-ההרים, מאין יבא עזרי
עזרי, מעם ה', עושה שמים וארץ.
אל יתן למוט רגלך; אל ינום שומרך.
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.
ה' ישמורך ה' צלך על-יד ימינך.
יומם השמש לא יככה וירח בלילה, בלילה
ה' ישמרך מכל-רע, ישמור את-נפשך
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, עד עולם

הבא בתור