ויעזור - לוי פלקוביץ - לייב

לוי פולקוביץ

האזן לכל הפלייליסט

Levy Falkowitz sings V'yasor v'yoshia at a recent wedding. Accompanied by Yossi Stendig on the keyboard.

לוי פלקוביץ שר ויעזור ויושע

הבא בתור