אליך ה’ - דודו דרעי

דודו דרעי

האזן לכל הפלייליסט

הזמר והחזן דודו דרעי בביצוע מרגש ומלא נשמה לפיוט "אליך ה' " מתוך הסליחות הנאמרות בימים הנוראים.
מילים: מן המקורות, לחן: עממי

אליך ה' נשאתי עיניי שמע קול תחנוני כגודל חסדך
בשמך בטחתי וכפי שיטחתי דברים לקחתי ובאתי עדיך
גברו יגונותי וירבו אנחותי כי כל עוונותי שתה לנגדך

פזמון: אליך ה' נשאתי עיניי שמע קול תחנוני כגודל חסדך

דלפה מתוגה נפשי הענוגה וחלץ מדאגה נפש עבדך
העבר חטאתי אלוקיי ישועתי וגם את דמעתי שימה בנאדך
וברוגז רחם זכרה והנחם ושמח ונחם נפש עבדך

פזמון: אליך ה' נשאתי עיניי שמע קול תחנוני כגודל חסדך

זכור עוניי ומרודי לענה מעודי עד מתי לנגדי תחדש עדיך
חרפוני צוררי אוביי ושוררי הקשב נא אמרי בבואי בפחדך
טמנו לי זדים פחים ומצודים ובהם נלכדים פעמי ידידייך

פזמון: אליך ה' נשאתי עיניי שמע קול תחנוני כגודל חסדך

ישימון לי מצודים ושקר בי מעידים בעלוני זדים צור בלעדייך
כבודך גלה צור לעם עזוב ועצור וטובך הנצור תנה לשרידיך
לחוצים ברב דוחק מהם אל תרחק זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדייך

פזמון: אליך ה' נשאתי עיניי שמע קול תחנוני כגודל חסדך

מרום ממרומים רחם על עגומים ועל זרע רחומים ילדי ידידייך
נואקים בבור גלות בך שמו איילות והרם משפלות גזע חסידייך
סובלי על תצהל ואוייביהם תבהל וכקדם תנהל דגלי גדודיך
ענה את עתירתם סמוך את נפילתם והשב את שבותם מאפסי חלדך
פדה עם לך הומה וכאילם דומה בגלות זה כמה שבעו נדודיך
צדיק במפעלות לך נתכנו עלילות דלנו ממצולות למען חסדיך
קבץ מפוזרים בכבלי צר סגורים בלעום אכזרים שרפו מועדיך
רחום היה למשען לעם רווה לען ועשה נא למען שלושת עבדיך
שדי נשגבת בכל אשר פעלת כי צדיק אתה וצדק מדיך
תכפר עווני כי שברי בך מלכי וחונן את דרכי אלוקיי לעבדך
תשעה לתפילתי ולשיח רינתי כי אתה תקוותי ומי לא יעידך

פזמון: אליך ה' נשאתי עיניי שמע קול תחנוני כגודל חסדך

הבא בתור