הזמר והחזן דודו דרעי בביצוע מרגש ומלא נשמה לפיוט "עננו" מתוך הסליחות הנאמרות בימים הנוראים.
מילים: מן המקורות, לחן: עממי

עננו אלוקי אברהם עננו
עננו ופחד יצחק עננו
אביר יעקב
מגן דוד
מגן דוד עננו

עננו העונה בעת רצון עננו
עננו העונה בעת צרה עננו
עננו העונה בעת רחמים
בעת רחמים
העונה בעת רחמים
עננו
עננו אלוקי המרכבה עננו
עננו רחום וחנון עננו
רחום וחנון
רחום וחנון
רחום וחנון
עננו

הבא בתור