הופעת המילניום - דודו דרעי - מחרוזת א’

דודו דרעי

האזן לכל הפלייליסט

מחרוזת א':
1. שמחם
2. עוד ישמע
3. ישיש עליך
4. עוד ישמע
5. שומר ישראל
6. כשם שאני
7. ירושלים

הבא בתור