נעימות ערביות - שמע בני|רפאני - אייל טויטו ותזמורתו - לייב

אייל טויטו

האזן לכל הפלייליסט

אייל טויטו ותזמורתו נעימות ערביות - שמע בני - רפאני ( שקטים באוכל )
ניהול מוסיקאלי : שמוליק אבידני

הבא בתור