והיא שעמדה - יונתן רזאל

יונתן רזאל

האזן לכל הפלייליסטמילים- מהמקורות
לחן ועיבוד - יונתן רזאל.

"והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו , עמד עלינו לכלותינו"
"והקב"ה מצילנו , מצילנו מידם והקב"ה יצילנו , יצילנו מידם "

הבא בתור