ניגון חג הגאולה - גיל עקיביוב

גיל עקיביוב

האזן לכל הפלייליסט

ניגון יב' ו-יג' תמוז
יום שחרורו מהמאסר של הרבי הריי"צ
מתוך התקליט 'חדווה דניגונא'

הבא בתור