והיא שעמדה - עובדיה חממה & גיל עקיביוב

גיל עקיביוב

האזן לכל הפלייליסט

ביצוע משולב של "והיא שעמדה" בשני נוסחי ניגון שונים.
הראשון ,בלחן העממי המוכר מבוצע עלידי עובדיה חממה
השני ,בלחן של הרבי מלובביץ מבוצע עלידי גיל עקיביוב
הוקלט בשנת 2008

גיל עקיביוב :פסנתר
עובדיה חממה: גיטרה
דורון טוייסטר: צ'לו
ניסים מולגן :גיטרה

הבא בתור