מחרוזת פיוטים מרוקאים - דוד אוטמזגין & ליאור אלמליח & דוד ויצמן

ליאור אלמליח

האזן לכל הפלייליסט

קסידא לפרשת ויחי מתוך הספר שיר ידידות
"אין חקר לשמחתו"
בביצוע החזן והפייטן ר' דוד אוטמזגין ובליווי הפייטנים
ליאור אלמליח ודוד ויצמן
מתוך פרוייקט "שירת הבקשות"

הבא בתור