שלמה מינס - בואי כלה

שלמה מינס

האזן לכל הפלייליסט

קול חתנים מחופתם, ונערים ממשתה נגינתם
זה היום בו רצה אלוקים, שנתקדש ונהיה לאחד
בואי בשלום עטרת בעלה,
גם ברינה בשמחה ובצהלה.

בואי, בואי כלה, בואי, בואי כלה.
תוך אמוני עם, בואי כלה.
עושה שלום, עושה שלום,
הוא יעשה שלום במרומיו.

קול חתנים מחופתם, על מיתרי כינור פורטים את תפילתם
ומלאכי מרום עומדים מעל חופה, מורידים ברכות ממלך העולם.
בואי בשלום עטרת בעלה,
גם ברינה בשמחה ובצהלה..

בואי, בואי כלה, בואי, בואי כלה.
תוך אמוני עם, בואי כלה.
עושה שלום, עושה שלום,
הוא יעשה שלום במרומיו.


בואי, בואי כלה, בואי, בואי כלה.
תוך אמוני עם, בואי כלה.
עושה שלום, עושה שלום,
הוא יעשה שלום במרומיו.

הבא בתור