אם רק עכשיו ידעת איך בא לי מהלב,
לפרוס כנף לנגוע
בגל שמתקרב.
לצעוק איתכם ביחד, "אלוקינו האחד",
הוא אבא בשמיים, יחיד ומיוחד...

בא לי,
בא לי היום בכל הכח,
בא לי לעוף איתכם גבוה,
בא לי מהצרות לשכוח,
בא לי היום לרקוד לשמוח...


אם רק עכשיו ידעת איך בא לי להמריא
להביט אל תוך השמש,
לקטוף ולהביא,
ניגון ושיר קולח, שיצית בלהבות
את העולם בצבע, וישרוף ת׳דאגות....

בא לי,
בא לי היום בכל הכח,
בא לי לעוף איתכם גבוה,
בא לי מהצרות לשכוח,
בא לי היום לרקוד לשמוח...


בא לי,
בא לי היום בכל הכח,
בא לי לעוף איתכם גבוה,
בא לי מהצרות לשכוח,
בא לי היום לרקוד לשמוח...
באתי,
באתי היום בכל הכח,
בא לי לעוף איתכם גבוה,
בא לי מהצרות לשכוח,
בא לי היום לרקוד לשמוח...

הבא בתור